Integritetspolicy – Opulence Marketing AB

Om Opulence Marketing AB och denna Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Opulence Marketing AB, Reg. nr 559340-5037 (”Opulence Marketing” eller ”vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som rör våra kunder behandlas av oss på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Denna Integritetspolicy förklarar och förtydligar dina rättigheter i förhållande till Opulence Marketing angående behandlingen av dina personuppgifter, där Opulence Marketing är personuppgiftsansvarig, och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Opulence Marketing är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss, bland annat när du registrerar dig för någon av Opulence Marketings tjänster och om du kontaktar Opulence Marketing på vår webbplats. 

Opulence Marketing har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för oss att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag och denna integritetspolicy. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med avseende på mängden och känsligheten av personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder någon av Opulence Marketings tjänster. Du bör inte använda någon av våra tjänster om du inte godkänner denna integritetspolicy.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och företaget ansvarar inte för deras verksamhet eller deras informationspolicy. Varje användare som skickar information till eller via dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyn som publiceras på dessa webbplatser innan någon personlig information överförs till dem.

För information om insamling, hantering och lagring av information som erhållits genom cookies, se avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du registrerar dig för att använda Opulence Marketings tjänster eller webbplats, eller om du kontaktar Opulence Marketing genom olika kommunikationskanaler, kan du tillhandahålla information till oss som anses vara personuppgifter enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan variera beroende på sammanhanget.

För att tillhandahålla support avseende tjänsterna kommer vi att behandla följande information:

• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

• användarnamn och lösenord för våra tjänster;

• personnummer;
• leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du tillhandahåller i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; och/eller

• information om din Internetanslutning, utrustningen du använder för att komma åt vår webbplats och användningsinformation.

I syfte att förbättra våra tjänster kan vi också, från tid till annan, behandla vissa personuppgifter som tillhandahålls under de tjänster där våra partnerföretag är personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgifter kan innefatta:

• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

• leveransinformation; och/eller

• olika typer av demografisk information.

När du besöker vår webbplats kan vi behandla följande information:

• information om preferenser och intressen baserat på användningen av företagets webbplatser;

• annan information som är relevant för kundundersökningar, reklam/marknadsföring eller erbjudanden; och/eller

• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela via vår webbplats.

Vi kan samla in dina personuppgifter från följande källor:

• Opulence Marketings hemsida, t.ex. när du registrerar dig för att använda Opulence Marketings tjänster, ladda ner ett PDF-dokument eller kontakta oss med vårt kontaktformulär;

• personuppgifter genererade från tredje part i form av partnerföretag som Opulence Marketing anlitar för att tillhandahålla sina tjänster.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har anslutit dig till Opulence Marketings tjänster har du ingått ett avtal med Opulence Marketing. Som ett resultat av detta behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp eller din beställning, och för att kunna leverera den tjänst som du har beställt.

Förutom att behandla dina personuppgifter för att slutföra Opulence Marketings tjänster, kan Opulence Marketing använda dina personuppgifter för andra ändamål, baserat på andra juridiska grunder, enligt nedan.

• Fullgörande av ett kontrakt

» För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter, för att göra betalningar samt för att ge dig tillgång till Opulence Marketings hemsida och de tjänster (inklusive kundsupport) som tillhandahålls där.

» Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter (e-post) för att kunna skicka vårt senaste nyhetsbrev till dig.

• Samtycke

» Användning av cookies på Opulence Marketings webbplats.

» Vi samlar också in ditt samtycke för att spåra dina aktiviteter och digitala fotspår på vår webbplats för att skräddarsy vår information och marknadsföringsmail till dig och för att ge dig en bättre kundupplevelse.

• Efterlevnad av en laglig skyldighet

» Vi sparar fakturaunderlag i enlighet med gällande bokföringslagar och regler.

• Berättigat intresse

» Direktmarknadsföring (via vanlig post och e-post) till nuvarande kunder, kundundersökningar och kundsupport.

» För att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt att vi behandlar personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpmönster för att förse dem med relevant information och marknadsföring.

I samband med ditt samtycke måste du bekräfta att du har läst denna integritetspolicy och att du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

Lagring av personuppgifter

Opulence Marketing vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert.

Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under följande tidsperioder.

Kund: Om du har registrerat dig för någon av Opulence Marketings tjänster sparas dina personuppgifter tills du avregistrerar dig från våra tjänster, dock senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av något av skälen nedan.

Fullgörande av ett avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, fakturerings- och leveransinformation) som lämnas till Opulence Marketing i samband med beställning av Opulence Marketings tjänster lagras så länge det behövs för att för Opulence Marketings fullgörande av avtalet med dig.

Laglig skyldighet: Opulence Marketing sparar all dokumentation som utgör redovisningsinformation i enlighet med tillämplig redovisningslagstiftning.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi bara att spara dina personuppgifter så länge vi fortfarande har ditt samtycke.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål så länge som tre år efter att kundförhållandet har upphört, såvida du inte motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter om våra kunder är en viktig del av Opulence Marketings verksamhet och vi säljer inte personuppgifterna till någon annan. Vi överför endast personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

Partners utanför den företagsgrupp som Opulence Marketing tillhör: Våra partners, det vill säga företag utanför den företagsgrupp som Opulence Marketing tillhör, och som är godkända av Opulence Marketing, kan få tillgång till dina personuppgifter i syfte att optimera tjänsten.

Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Opulence Marketings verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet, verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare, och överföras till de nya ägarna av drift.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan också lämnas ut för att Opulence Marketing ska kunna uppfylla vissa juridiska skyldigheter och de kan överföras till Polisen och andra relevanta offentliga myndigheter när det är tillåtet och krävs enligt lag.

Återkallande av samtycke

I det fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, t.ex. angående marknadsföring kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant uttag kan göras helt eller delvis. Om du inte vill ta emot marknadsföring och specialerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundtjänst eller, om det skickas via e-post, genom en länk i det e-postmeddelandet. Genom att klicka på denna länk kommer du att kunna hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev och annan information och marknadsföring som skickas via e-post från Opulence Marketing.

Om du återkallar ditt samtycke med avseende på användning eller avslöjande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, kanske vi inte längre kan fortsätta att ge dig tillgång till våra webbplatser eller tillhandahålla kundtjänst eller andra tjänster som erbjuds till våra användare och tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur de används genom att kontakta oss skriftligen (se kontaktuppgifter nedan). Du kan ändra dina personuppgifter när som helst i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser eller genom att kontakta kundtjänst (kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller oklara personuppgifter om dig genom att kontakta kundtjänst. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår assistans.

I enlighet med gällande Dataskyddslagstiftning har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa situationer har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs i elektroniskt format.

Du kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Opulence Marketings behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagar.

Cookies

Sociala funktioner

På vår hemsida finns funktioner för att dela inlägg på sociala medier, som Facebooks ”gilla”-knapp och andra widgets som ”dela”-knappen eller interaktiva miniprogram. Dessa funktioner kan registrera din IP-adress och vilka sidor du besöker på vår webbplats. Vissa funktioner måste använda cookies för att fungera korrekt. Värd för dessa funktioner och widgets är antingen en tredje part eller vår egen webbplats. Denna integritetspolicy gäller inte funktioner som tillhandahålls av tredje part. I stället regleras användningen av sådana funktioner av den berörda tredje partens integritetspolicy och andra policyer.

Navigationsinformation

Cookies

Vi lagrar personuppgifter från två olika källor på våra webbplatser: Personuppgifter som du aktivt lämnar till oss och personuppgifter som samlas in automatiskt genom användning av cookies. När du använder vår webbplats kan vi samla in personuppgifter om ditt besök. Vi samlar in denna information med hjälp av cookies och tekniska funktioner i syfte att analysera trender, hantera webbplatsen, se hur besökare navigerar på webbplatsen och för att samla information om användarnas demografiska sammansättning.

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse. En cookie är en textfil som planteras av en webbserver på din hårddisk. Cookies används inte för att köra program eller installera virus på din dator. Cookien du tilldelas är unik och kan endast läsas av webbservern på den domän som utfärdade den. En cookie används för att spara tid genom att berätta för webbservern att du har kommit tillbaka för att besöka en viss sida på webbplatsen. Om du till exempel gör personliga inställningar på vår webbplats eller väljer att prenumerera på uppdateringar, hjälper cookien oss att komma ihåg dina inställningar när du besöker webbplatsen igen. Informationen du gav oss förra gången återanvänds sedan så att du enkelt kan använda funktionerna som har skräddarsytts efter dina preferenser.

Du kan välja att acceptera eller avvisa lagring av cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men om du vill kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att avvisa lagring av cookies. Om du väljer att avvisa cookies kanske du inte kan använda alla de interaktiva funktionerna som ingår när du accepterar cookies. Cookies håller reda på vilka webbplatser och sidor du besöker i syfte att se vilken del av webbplatsen eller prenumerationstjänsten som är mest populär eller används mest. Informationen används för att leverera anpassat innehåll och reklam för användare vars beteende indikerar att de är intresserade av en viss fråga.

Loggade filer

Vi kan samla in demografisk information som ditt postnummer, ålder, kön, preferenser och intressen genom att använda loggfiler som inte är associerade med ditt namn eller andra personliga uppgifter. Vi samlar även in information om din dators hårdvara och mjukvara. Denna typ av information inkluderar IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, Internetleverantör, filer du har tittat på när du besökte vår webbplats (som HTML-sidor, bilder etc.), operativsystem, klickströmsdata, åtkomsttid, och referenslänkning. För dessa ändamål kommer vi att länka den automatiskt insamlade informationen till personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Rensa gifs (webbeacons/webbuggar)

Vi använder en mjukvaruteknik som heter clear gifs (även kallade web beacons eller web bugs), som hjälper oss att hantera webbplatsen på ett bättre sätt genom att informera oss om vilken typ av innehåll som är effektivt. Tydliga gifs är små bilder, som alla är unika och identifierbara, ungefär som en cookie, som används för att spåra användarens aktivitet online. Till skillnad från en cookie som lagras på datorns hårddisk är dessa bilder inbäddade på webbplatser eller i e-postmeddelanden och är helt osynliga. De är inte större än punkten i slutet av en mening. Vi använder tydliga gifs i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att identifiera vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagaren. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera hur effektiv viss kommunikation är och hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är. Vi länkar informationen som dessa inbäddade bilder samlar in till våra kunders personuppgifter. Om du vill avsluta prenumerationen på dessa e-postmeddelanden, se ”Avregistrera och avregistrera dig”.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Varje ny version kommer att publiceras på Opulence Marketings webbplats. Följaktligen bör du granska dessa villkor regelbundet för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. I händelse av några väsentliga ändringar kommer vi dock att maila dig, om du har gett oss din e-postadress, för att göra dig medveten om eventuella ändringar.

Om ändringarna avser behandling av personuppgifter som vi genomför utifrån ditt samtycke ger vi dig möjlighet att återigen ge ditt samtycke till behandlingen på de nya villkor som presenteras.

Kontakta oss

Om du har några frågor relaterade till denna integritetspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna integritetspolicy har inträffat, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst på kontaktuppgifterna anges nedan.

Opulence Marketing AB
Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö
Email address: info@opulencemarketing.se