GDPR-godkänd cookiebanner

Korrekt spårning av användardata

Se till att samla in och dela data om dina användare på rätt sätt

Skärpa GDPR-regleringar ställer nya krav

Vi ser till att din cookiebanner och cookie policy följer nuvarande regleringar kring insamling och använding av data (användaruppgifter och användarbeteende).

Är din cookiebanner godkänd?

Den gamla cookiebannern med alternativen ‘Ja’ och ‘Nej’ är inte längre giltig. Om du spårar dina besökare på hemsidan, använder Google Tag Manager, Hotjar, Facebook pixel eller annat analys- och spårningsverktyg behöver du en cookiebanner som följer de nya datalagarna  – annars riskerar du böter.

Vad ingår i leveransen?

1. Cookiebot implementering
Vi ser till att du har en cookiebanner som följer nuvarande GDPR-krav. Kort och gott informerar du dina besökare om att du använder cookies samt vilka cookies du använder och i vilket syfte.

2. Uppdaterad Cookiepolicy
Du får en uppdaterad cookie policy som innehåller all nödvändig information om hur du spårar dina användare och vilka cookies som lagras.

3. Löpande underhåll
Din cookiepolicy uppdateras löpande och vi ser till att den täcker in all cookieaktiviter, även när ni kopplar på nya spårningsverktyg.

cookiebanner jämförelse gdpr

FAQ

Vi har redan en cookiebanner, räcker inte det?

Enligt GDPR och ePrivacy ska du ge dina besökare tydliga val i cookiebannern. Till exempel ska de kunna acceptera alla cookies eller endast nödvändiga cookies i första lagret av bannern. Det behöver också finnas kategorier för vilka typer av cookies som samlas in (statistik cookies, funktionella cookies, marknadsförings-cookies etc.). Ett annat krav är att det ska vara enkelt för användaren att ta tillbaka sitt samtycke, när som helst under besöket.

Blir min hemsida helt GDPR-säker och laglig efter er implementering?
GDPR, eller dataskyddsförordningen som den heter på svenska, är en EU-förordning som gäller i alla EU och EES-länder, sedan 2018. Vi använder en cookie-banner och en regelriktig CMP (consent management platform), som visar vilka enskilda kakor vår sida använder och blockerar de kakor som besökaren tackat nej till. GDPR och Lagen om elektronisk kommunikation, LEK, (där ePrivacy-direktivet är implementerat i Sverige) kräver ett frivilligt och informerat samtycke för att spåra individer och samla in personuppgifter. Om du använder tjänster som placerar kakor som skickar personuppgifter till externa tjänster som Google Analytics och Facebook måste man också se till att avtalet du har med dessa leverantörer är hållbara och att annars vidta både organisatoriska och tekniska åtgärder som begränsar vilken typ och hur mycket persondata som delas med dessa tjänster. Konsultera gärna en duktig tech-jurist om du är osäker.

 

Vilka böter riskerar vi?

Dataskyddsmyndigheterna i Europa granskar både stora och små företag, och besluten i respektive land är vägledande för alla EU/EES-länder. Den som samlar in och processar personuppgifter utan laglig grund riskerar böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av företagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är störst. Böterna baseras på en rad kriterier, inklusive allvarlighetsgraden av överträdelsen, om den var avsiktlig eller försumlig, och vilka åtgärder som vidtagits för att minska skadan. Samtidigt blir företag granskade och anmälda av konsumenter och intresseorganisationer som NOYB. Den största drivkraften för allt fler företag är dock inte risken att bli bötfälld utan möjligheten att ranka högt i transparens-index och öka tilliten till reklamtrötta konsumenter.

Vilken CMP-plattform använder ni er av?

Vi använder Cookiebot som CMP-lösning. CMP står för “Content Management Platform” och det är en tjänst som hjälper webbplatser att skydda sina användares datasekretess och vara kompatibla med olika länders dataskyddslagar. 

 

Offert

GDPR-godkänd cookiebanner

New Field

3 + 13 =